Search
  • Bùi Xuân Việt

Hướng dẫn xử lý Milkyway nâng cao bằng Photoshop

Tiếp tục bài hướng dẫn xử lý Milkyway căn bản mình làm tiếp clip này để hướng dẫn quy trình xử lý Milkyway nâng cao bằng Photoshop. Mình cũng có đính kèm stock để thực hành trong clip. Enjoy24 views0 comments